Co to jest służebność przesyłu?

Bez wątpienia, dla wielu osób to pojęcie brzmi dość enigmatycznie. Czas zatem rozwiać wszelkie wątpliwości i dowiedzieć się co to jest dokładnie służebność przesyłu (http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/specjalizacje/sluzebnosc-przesylu). Otóż tym terminem definiuje się ograniczone prawo rzeczowe, które należy do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z określonych urządzeń służących do przesyłu na przykład energii czy różnych substancji itd.

Kiedy następuje powstanie służebności przesyłu?

Służebność przesyłu może powstać na drodze umowy pomiędzy właścicielem sieci władnącej oraz właścicielem konkretnej nieruchomości

Autor zdjęcia: Idaho National Laboratory

Warto zaznaczyć, że służebność przesyłu może powstać na drodze umowy pomiędzy właścicielem sieci władnącej oraz właścicielem konkretnej nieruchomości. Nie można w tym momencie nie wspomnieć, że tego typu dokument powstaje z mocy orzeczenia sądowego albo na skutek zasiedzenia. Jest to naprawdę bardzo istotny aspekt. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie tejże służebności przesyłu, przedsiębiorca ma prawo żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Trzeba jednak podkreślić, że służebność przesyłu musi być konieczna dla właściwego korzystania z określonych urządzeń zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Może też nastąpić odwrotna sytuacja do wyżej opisanej. W końcu niekiedy to przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu. W tym konkretnym wypadku to właściciel nieruchomości ma prawo żądać odpowiedniego wynagrodzenia, które będzie wypłacone za ustanowienie służebności przesyłu. Tutaj także służebność przesyłu musi być konieczna do korzystania z urządzeń zawartych w odpowiednim artykule Kodeksu Cywilnego. Warto pamiętać o tych kwestiach, aby nie narazić się niepotrzebne koszty czy kłopoty z prawem.

Brak możliwości komentowania.