O wartości opłaty adiacenckiej

Za nakreślenie wartości, jaką ma nosić opłata adiacencka (o której więcej tutaj: http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/branze/nieruchomosci) odpowiadają takie czynniki, jak wzrost koszów funkcjonowania obiektu. Mają na to wpływ narzędzia budujące całokształt infrastrukturalny. Obowiązek ustalenia opłaty tego typu leży w rękach wójta, burmistrza, a także prezydenta miasta. Odbywa się to za każdym razem, gdy nieruchomość zostaje połączona z narzędziami infrastrukturalnymi i gdy warunki korzystania z nowych zasobów drogowych zostają w pełni spełnione.

Określenie warunków opłaty adiacenckiej

Wartość opłaty adiacenckiej nie przewyższa połowy różnicy pomiędzy wartościami, które obiekt posiadał w czasie, gdy jeszcze nie postawiono narzędzi infrastrukturalnych o charakterze technicznym a wartościowym stanem faktycznym już po dokonaniu budowy

Autor zdjęcia: eelke dekker

Dzień, w którym niniejsze warunki zostały określone, powinien być dniem, w jakim też ważne jest ustanowienie wartości opłaty adiacenckiej. Aby kwota ta mogła zostać określona, działa się za pomocą stawek procentowych. Mieści się ona w kryteriach uchwał rady gminy, mających wartość wykonawczą w dniach, kiedy możliwość zespolenia nieruchomości z narzędziami infrastrukturalnymi o charakterze technicznym nabiera mocy wykonawczej. Świadczą też o tym warunki do używania skonstruowanej trasy.

Zasady te jednak nie są nienaruszalne. Nie każdy posiadający nieruchomość będzie miał naliczoną przez władzę gminy opłatę adiacencką. To rzeczoznawca właściwie definiuje, czy doszło do wzrostu wartości dotychczasowej nieruchomości.

Wartość opłaty adiacenckiej nie przewyższa połowy różnicy pomiędzy wartościami, które obiekt posiadał w czasie, gdy jeszcze nie postawiono narzędzi infrastrukturalnych o charakterze technicznym a wartościowym stanem faktycznym już po dokonaniu budowy. Stawka procentowa ustalana jest przez gminę. Cena za nieruchomość, zanim infrastruktura została powołana do życia i po przeprowadzeniu wszystkich faz projektu ustalona jest na podstawie wartości nieruchomości na datę udostępnienia decyzji o obliczeniu i przedstawieniu do publicznej wiadomości komunikatu o opłacie adiacenckiej.

Brak możliwości komentowania.