Prawo do zachowku

Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów najbliższej rodziny – zwłaszcza współmałżonka i dzieci zmarłego. Zdarzyć się może bowiem tak, że spadkodawca postanawia cały swój majątek zapisać w testamencie przykładowo nowej partnerce, pomijając w nim swoją rodzinę. Prawo do zachowku jest więc przywilejem, z którego można, lecz nie trzeba skorzystać (więcej informacji: http://www.krotoski-adwokaci.pl/o-nas/publikacje/sprawy-osobiste/czy-warto-zwlekac-z-zaplata-zachowku). Jeśli jednak wolą osoby upoważnionej do uzyskania zachowku jest otrzymanie go, musi wystąpić z roszczeniem do spadkobierców zmarłego.

Testament i dziedziczenie na mocy ustawy

Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów najbliższej rodziny – zwłaszcza współmałżonka i dzieci zmarłego

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Wprawdzie każdemu z nas co do zasady przysługuje prawo do tego, by swobodnie dysponować swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci, zdarzyć się może, że skutkuje to pokrzywdzeniem osób najbliższych. Instytucja zachowku jest przykładem na to, że na wypadek swojej śmierci nikt nie może rozporządzić swoim majątkiem zupełnie dobrowolnie, z pominięciem najbliższych członków rodziny. Mówi o tym chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lipca 2013 roku, I ACa 141/12, publ. LEX.

Prawo do zachowku, czyli prawo do uzyskania zapłaty określonej sumy pieniężnej przysługuje osobom, które były by powołane do uzyskania spadku na mocy ustawy, czyli:

  • zstępnym,
  • małżonkowi
  • oraz rodzicom spadkodawcy.

Trzeba mieć jednak świadomość tego, że nie oznacza to jednak, iż wszystkie te wyżej wymienione osoby mają jednocześnie uprawnienia do uzyskania zachowku, bowiem roszczenie o zachowek przysługuje tylko wtedy, gdy dane osoby dziedziczyłyby spadek w konkretnej sytuacji. Tak więc przykładowo rodzice byliby uprawnieni do uzyskania zachowku w momencie gdyby zmarł ich bezdzietny syn, natomiast nie będą już posiadali takiego uprawnienia, gdyby ich syn pozostawił po sobie dzieci i żonę.

Brak możliwości komentowania.