Sprzedaż długu

Dłużnicy mają w dzisiejszych czasach możliwość odsprzedania swoich niespłaconych należności, kredytów, pożyczek bankowych, itp. Najczęściej pośrednikiem jest kancelaria prawna (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/). Sprzedaż danego długu musi zostać w odpowiedni sposób udokumentowana i wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników (więcej tutaj).

Coraz częstsze zjawisko

Dłużnicy mają w dzisiejszych czasach możliwość odsprzedania swoich niespłaconych należności, kredytów, pożyczek bankowych, itp

Autor zdjęcia: manoftaste.de

Kancelarie prawne działają na spółkę z firmami windykacyjnymi. Ich współpraca głównie polega na monitoringu przepływu należności z określonych, zadłużonych kont na konta podmiotów decydujących się na zakupienie zadłużenia wraz z odsetkami. Informacje o sprzedaży długu za zgodą kancelarii prawnych umieszczane być mogą na portalach internetowych. Adwokaci reprezentujący stronę zadłużoną decydują się zbadanie historii zaciągniętych zobowiązań finansowych wraz z pracującymi w firmach windykacyjnych komornikami. Jeśli znajduje się chętny do kupna – nie ma najmniejszego problemu z odsprzedaniem należności. Wszystko odbywa się za pośrednictwem kancelarii i firm windykacyjnych, dzięki czemu można mieć pewność, że nie dojdzie do oszustw oraz malwersacji.

Akty notarialne o sprzedaży długu (nie musi być to wyłącznie gotówka, ale także na przykład nieruchomość) wydawane są przez kancelarie w trybie natychmiastowym. Sprzedaż długu wcale nie zwalnia osoby zadłużonej z obowiązku spłacania swoich należności. Musi ona zwrócić firmie windykacyjnej sprzedany dług przynajmniej w określonym procencie, jeśli udało się umorzyć przynajmniej część. Do tego dochodzą jeszcze koszta działań przedstawiciela kancelarii prawnej, koszt wydania wyceny ogólnej oraz umów zawieranych między podmiotami decydującymi się na wymianę długu. Kancelarie notarialne podobnych przypadków w ciągu roku rozpatrują coraz więcej.

Brak możliwości komentowania.