Współpraca przedsiębiorcy z kancelarią prawną

Przedsiębiorcy coraz powszechniej zdają sobie sprawę z tego, że bardzo przydatna w prowadzeniu biznesu jest wykwalifikowana pomoc prawna. Nierzadko jednak firmy nie wiedzą w jakiej formie najkorzystniej jest współpracę taką nawiązać. Z jednej strony chciałoby się bowiem uzyskać realne wsparcie w problemach, z którymi zmaga się organizacja, a z drugiej nie chce się też niepotrzebnie przepłacać za usługi prawnika.

Sprawdźmy się

Przedsiębiorcy coraz powszechniej zdają sobie sprawę z tego, że bardzo przydatna w prowadzeniu biznesu jest wykwalifikowana pomoc prawna

Autor zdjęcia: MLazarevski

Dobrym rozwiązaniem, które polecamy przedsiębiorcom, jest zawarcie pierwszej umowy z kancelarią radcowską lub adwokacką na czas określony, przykładowo na trzy miesiące, stosując przy tym rozliczenie w oparciu o stałą stawkę ryczałtową.

Dlaczego tak? Z tego względu, że w tym czasie strony posiadają możliwość nawiązania wzajemnych relacji interpersonalnych a prawnik obsługujący firmę (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/) ma możliwość:

  • zapoznania się ze specyfiką działalności gospodarczej, która prowadzona jest przez przedsiębiorcę,
  • dokonania oceny zakresu przyszłej współpracy powiązanej z obsługą prawną jego firmy, w tym w szczególności:
  • stan postępowań sądowych,
  • stan postępowań egzekucyjnych,
  • stan postępowań windykacyjnych,
  • etc.
  • zorganizowania formy współpracy z klientem i wymianę istotnych informacji z poszczególnymi działami firmy,
  • dokonania identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń spowodowanych sytuacją, w której znajduje się organizacja,
  • i tak dalej.

Podsumowanie

Po zakończeniu takiego okresu wstępnego współpracy prawnika z przedsiębiorcą, sporządzony powinien być rodzaj raportu, w którym to przedstawiony zostanie stan prawno-organizacyjny firmy, wraz z podaniem propozycji prawnika w kontekście wprowadzenia określonych zmian, które dobrze byłoby wdrożyć. Wówczas wtedy, mając pełny obraz sytuacji, obie strony mogą świadomie przystąpić do negocjacji, których celem będzie ustalenie zasad dalszej współpracy, a także sposobów rozliczeń i wysokości jej kosztów.

Brak możliwości komentowania.